31.01.2020 r.  Zebranie sprawozdawcze Stowarzyszenia Emerytów  i Rencistów „Pogodna Jesień „w Rząśni 

DSC_0792-t.jpgDSC_0793-1-t.jpgDSC_0794-t.jpgDSC_0795-t.jpgDSC_0796-1-t.jpgDSC_0797-t.jpgDSC_0798-1-t.jpgDSC_0799-t.jpgDSC_0800-t.jpg

 

***********************************************************************************************************************************************************************************

 

Zawiadomienie

Dnia 31 stycznia 2020 roku o godzinie 15:00 w budynku po byłym Gimnazjum w Rząśni odbędzie się Walne Zebranie Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów „Pogodna Jesień” w Rząśnia w następującym proponowanym porządkiem:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór prezydium obrad.
3. Sprawozdanie z działalności za 2019 rok:
a) Sprawozdanie gospodarcze
b) Sprawozdanie finansowe
4. Sprawozdanie komisji Rewizyjnej wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi.
5. Dyskusja.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) Zatwierdzenie sprawozdań
b) Udzielenie absolutorium zarządowi
7. Złożenie przez członków obecnego Zarządu rezygnacji z pełnienia funkcji w Zarządzie.
8. Wybory do Zarządu.
9. Wprowadzenie zmian w Statucie.
10. Sprawy różne i wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.

Zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia

W przypadku braku kworum drugi termin 31 stycznia 2020 roku o godzinie 15:30

Zarząd Stowarzyszenia

 

 

 

*****************************************************************************************************************************************************************************

Wyjazdowe spotkanie integracyjne 28 września 2019r. 63 uczestników

DSC_0777-t.jpgDSC_0779-t.jpgDSC_0780-t.jpgDSC_0782-t.jpgDSC_0783-t.jpgDSC_0784-1-t.jpgDSC_0785-t.jpgDSC_0787-t.jpgDSC_0788-t.jpgDSC_0790-t.jpgDSC_0791-t.jpgDSC_0786-1-t.jpgDSC_0781-3-t.jpg

Zawiadomienie

Dnia 18 czerwca 2019 roku o godzinie 15.00 w Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Rząśni odbędzie się Walne Zebranie Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów ,, Pogodna Jesień” w Rząśni z następującym proponowanym porządkiem:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad

 2. Wybór prezydium obrad

 3. Sprawozdanie z działalności za 2018 rok

 1. Sprawozdanie gospodarcze

 2. Sprawozdanie finansowe

 1. Sprawozdanie komisji Rewizyjnej wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi

 2. Dyskusja

 3. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. Zatwierdzenie sprawozdań

 2. Udzielenie absolutorium Zarządowi

 1. Zatwierdzenie planu działań na 2019 rok

 2. Sprawy różne i wolne wnioski 

Zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia

W przypadku braku kworum drugi termin 18 czerwca 2019 roku o godz. 15.30  

                                                              Zarząd Stowarzyszenia 

*********************************************************************************************************

Wyjazd Zdrowotny do Jarosławca 19-31 maja 2019 roku

( 33 uczestników)

 

DSC_0643-t.jpgDSC_0644-t.jpgDSC_0645-t.jpgDSC_0646-t.jpgDSC_0648-t.jpgDSC_0651-t.jpgDSC_0653-t.jpgDSC_0655-t.jpgDSC_0656-t.jpgDSC_0657-t.jpgDSC_0660-t.jpgDSC_0662-t.jpgDSC_0663-t.jpgDSC_0665-t.jpgDSC_0671-t.jpgDSC_0672-t.jpgDSC_0674-t.jpgDSC_0677-t.jpgDSC_0678-t.jpgDSC_0679-t.jpgDSC_0683-t.jpgDSC_0684-t.jpg DSC_0685-t.jpgDSC_0686-t.jpgDSC_0687-1-t.jpgDSC_0693-t.jpgDSC_0694-t.jpgDSC_0696-t.jpgDSC_0700-t.jpgDSC_0701-t.jpgDSC_0702-t.jpgDSC_0703-1-t.jpgDSC_0705-t.jpgDSC_0707-3-t.jpgDSC_0709-1-t.jpgDSC_0712-t.jpgDSC_0713-t.jpgDSC_0714-t.jpgDSC_0716-t.jpgDSC_0717-t.jpgDSC_0704-1-t.jpgDSC_0705-1-t.jpg

********************************************************************************************************************************************************************

Spotkanie integracyjne karnawałowo – ostatkowe   w „Jaśminowym Dworku” 28.02.2019 roku                  ( 60 uczestników)

Fotorelacja poniżej …

DSC_0580-t.jpgDSC_0554-1-t.jpgDSC_0557-t.jpgDSC_0558-t.jpgDSC_0560-t.jpgDSC_0561-t.jpgDSC_0563-t.jpgDSC_0562-t.jpgDSC_0581-t.jpgDSC_0583-t.jpgDSC_0630-t.jpgDSC_0565-t.jpgDSC_0566-t.jpgDSC_0568-1-t.jpgDSC_0570-t.jpgDSC_0571-t.jpgDSC_0572-t.jpgDSC_0573-t.jpgDSC_0575-t.jpgDSC_0576-t.jpgDSC_0578-t.jpgDSC_0577-t.jpgDSC_0584-t.jpgDSC_0590-t.jpgDSC_0591-t.jpgDSC_0593-t.jpgDSC_0592-1-t.jpgDSC_0593-1-t.jpgDSC_0625-t.jpgDSC_0624-t.jpgDSC_0622-t.jpgDSC_0639-t.jpgDSC_0629-1-t.jpgDSC_0579-t.jpgDSC_0594-t.jpgDSC_0596-t.jpgDSC_0597-t.jpgDSC_0598-t.jpgDSC_0600-t.jpgDSC_0602-t.jpgDSC_0604-t.jpgDSC_0605-t.jpgDSC_0606-t.jpgDSC_0607-t.jpgDSC_0610-t.jpgDSC_0612-t.jpgDSC_0614-t.jpgDSC_0615-t.jpgDSC_0616-t.jpgDSC_0617-t.jpgDSC_0619-t.jpgDSC_0619-t.jpgDSC_0622-1-t.jpgDSC_0628-t.jpgDSC_0628-1-t.jpgDSC_0631-t.jpgDSC_0633-1-t.jpgDSC_0634-t.jpgDSC_0636-t.jpgDSC_0638-t.jpgDSC_0640-t.jpgDSC_0642-t.jpgDSC_0637-t.jpg
******************************************************************************************************************

Wycieczka Zakopane 21- -23 listopada 2018 r.  pod tytułem ” Seniorzy z Rząśni dla Niepodległej” . 50 uczestników

DSC_0418-t.jpgDSC_0420-t.jpgDSC_0421-t.jpgDSC_0424-t.jpgDSC_0426-t.jpgDSC_0428-t.jpgDSC_0429-t.jpgDSC_0423-1-t.jpgDSC_0431-t.jpgDSC_0434-t.jpgDSC_0435-t.jpgDSC_0437-t.jpgDSC_0438-t.jpgDSC_0439-t.jpgDSC_0440-t.jpgDSC_0441-t.jpgDSC_0442-t.jpgDSC_0443-t.jpgDSC_0446-t.jpgDSC_0447-t.jpgDSC_0449-t.jpgDSC_0443-1-t.jpgDSC_0450-t.jpgDSC_0451-t.jpgDSC_0453-t.jpgDSC_0455-1-t.jpgDSC_0456-1-t.jpgDSC_0457-t.jpgDSC_0458-t.jpgDSC_0460-t.jpgDSC_0461-t.jpgDSC_0462-t.jpgDSC_0463-t.jpgDSC_0465-t.jpgDSC_0466-t.jpgDSC_0467-t.jpgDSC_0467-t.jpgDSC_0468-t.jpgDSC_0469-t.jpgDSC_0470-t.jpgDSC_0471-t.jpgDSC_0472-t.jpgDSC_0473-t.jpgDSC_0474-t.jpgDSC_0477-t.jpgDSC_0481-t.jpgDSC_0482-t.jpgDSC_0483-t.jpgDSC_0485-t.jpgDSC_0487-t.jpgDSC_0490-t.jpgDSC_0493-t.jpgDSC_0495-t.jpgDSC_0495-1-t.jpgDSC_0497-t.jpgDSC_0498-t.jpgDSC_0499-t.jpgDSC_0501-t.jpgDSC_0502-t.jpgDSC_0504-t.jpgDSC_0505-t.jpgDSC_0507-t.jpg

**********************************************************************************************************************************************************************************
Wycieczka do Wąsosza. Ognisko nad Wartą. 29 września 2018r. 49 osób
DSC_0333-t.jpgDSC_0335-t.jpgDSC_0336-t.jpgDSC_0337-t.jpgDSC_0338-t.jpgDSC_0339-t.jpgDSC_0340-t.jpgDSC_0342-t.jpgDSC_0343-t.jpgDSC_0344-t.jpgDSC_0346-t.jpgDSC_0347-t.jpgDSC_0348-t.jpgDSC_0349-t.jpgDSC_0351-t.jpgDSC_0352-t.jpgDSC_0353-t.jpgDSC_0354-t.jpgDSC_0359-t.jpgDSC_0360-t.jpgDSC_0362-t.jpgDSC_0366-t.jpgDSC_0367-t.jpgDSC_0370-t.jpgDSC_0372-t.jpgDSC_0373-t.jpgDSC_0374-t.jpgDSC_0375-t.jpgDSC_0380-3-t.jpgDSC_0381-2-t.jpgDSC_0385-1-t.jpgDSC_0388-1-t.jpgDSC_0390-1-t.jpgDSC_0391-2-t.jpgDSC_0393-1-t.jpgDSC_0394-1-t.jpgDSC_0395-t.jpgDSC_0398-t.jpgDSC_0400-t.jpgDSC_0401-t.jpgDSC_0400-1-t.jpgDSC_0401-1-t.jpgDSC_0402-t.jpgDSC_0403-t.jpgDSC_0407-t.jpgDSC_0409-t.jpgDSC_0410-t.jpgDSC_0411-t.jpgDSC_0412-t.jpgDSC_0415-t.jpg

2 września 2018 r. Rząśnia. Udział w Dożynkach Gminnych . Przygotowanie stoiska

DSC_0311-t.jpgDSC_0312-t.jpgDSC_0316-t.jpgDSC_0317-t.jpgDSC_0318-t.jpgDSC_0319-t.jpgDSC_0322-t.jpgDSC_0323-t.jpgDSC_0325-t.jpgDSC_0326-t.jpgDSC_0327-t.jpgDSC_0328-t.jpgDSC_0330-t.jpgDSC_0331-t.jpgDSC_0332-t.jpg

************************************************************************************************************************************

23 sierpnia 2018, GBP w Rząśni – Spotkanie integracyjne. Prezentacja sprzętu zakupionego przez LGD w ramach Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

DSC_0252-t.jpgDSC_0215-t.jpgDSC_0192-t.jpgDSC_0193-t.jpgDSC_0196-t.jpgDSC_0198-t.jpgDSC_0203-t.jpgDSC_0204-t.jpgDSC_0207-t.jpgDSC_0209-t.jpgDSC_0210-t.jpgDSC_0211-t.jpgDSC_0212-t.jpgDSC_0213-t.jpgDSC_0214-t.jpg
DSC_0216-t.jpgDSC_0219-t.jpgDSC_0228-t.jpgDSC_0236-t.jpgDSC_0247-t.jpgDSC_0248-t.jpgDSC_0261-1-t.jpgDSC_0267-t.jpgDSC_0269-t.jpgDSC_0270-t.jpgDSC_0275-t.jpgDSC_0268-1-t.jpg\

Wycieczka do Sandomierza

 


FESTIWAL NOCE ŚWIĘTOJAŃSKIE    –  23 czerwca 2018 w Park Strażaka Działoszyn

DSC_0010-t.jpgDSC_0014-t.jpgDSC_0016-t.jpgDSC_0024-t.jpgDSC_0025-t.jpgDSC_0032-t.jpgDSC_0033-t.jpgDSC_0036-t.jpg

Zebranie i ognisko emerytów i rencistów z Rząśni  14-06-2018

DSC07994-t.jpgDSC07995-t.jpgDSC07996-t.jpgDSC07997-t.jpgDSC07998-t.jpgDSC08004-t.jpgDSC08005-t.jpgDSC08006-t.jpgDSC08007-t.jpgDSC08008-t.jpg

***************************************************************************

Zawiadomienie

Dnia 14 czerwca 2018 roku o godzinie 15.00 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Rząśni odbędzie się Walne Zebranie Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów ,, Pogodna Jesień” w Rząśni z następującym proponowanym porządkiem:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad
2. Wybór prezydium obrad
3. Sprawozdanie z działalności za 2017 rok
a) Sprawozdanie gospodarcze
b) Sprawozdanie finansowe
4. Sprawozdanie komisji Rewizyjnej wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi
5. Dyskusja
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) Zatwierdzenie sprawozdań
b) Udzielenie absolutorium Zarządowi
7. Zatwierdzenie planu działań na 2018 rok
8. Sprawy różne i wolne wnioski

Zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia
W przypadku braku kworum drugi termin 14 czerwca 2018 roku o godz. 15.30

                                                                                                                                                           Zarząd Stowarzyszenia

„Spotkanie ostatkowe”  – 8-02-2018 r.

****************************************************************

„Andrzejki 2017” – 30.11.2017 r.

Wyjazd integracyjny „Z Rząśni do Wisły dać upust tradycji”

P1020815-t.jpgP1020818-t.jpgDSC_0619-t.jpgP1020823-t.jpgDSC_0624-t.jpgDSC_0628-t.jpgDSC_06921-t.jpgDSC_0689-t.jpgP1020839-t.jpgDSC_0694-t.jpgDSC_0697-t.jpgDSC_0714-t.jpgDSC_0715-t.jpgDSC_0716-t.jpgDSC_0733-t.jpgDSC_0737-t.jpgDSC_0744-t.jpgDSC_0748-t.jpgP1020891-t.jpgDSC_0761-t.jpgDSC_0770-t.jpgDSC_0757-t.jpgDSC_0772-t.jpgDSC_0773-t.jpgDSC_0788-t.jpgP1020903-t.jpgP1020904-t.jpgP1020824-t.jpgP1020824-t.jpgP1020846-t.jpgP1020847-t.jpgP1020850-t.jpgP1020857-t.jpgP1020861-t.jpgP1020913-t.jpgP1020920-t.jpg

**************************************************************************************************

Walne zebranie 31.08.2017

P1020787-t.jpgP1020788-t.jpgP1020789-t.jpgP1020790-t.jpg
P1020798-t.jpgP10207911-t.jpgP10207921-t.jpgP10207931-t.jpgP10207962-t.jpgP10207971-t.jpgP10207951-t.jpgP10208001-t.jpg

**************************************************************************************************

Wyjazd integracyjny na „Groblę” do Parzna 16.07.2017

P1020765-t.jpgP1020766-t.jpgP1020767-t.jpgP1020768-t.jpgP1020772-t.jpgP1020773-t.jpg
P1020769-t.jpgP1020770-t.jpgP1020771-t.jpg

****************************************************************************************************

Zawiadomienie

Dnia 31 sierpnia 2017 roku o godz.  16.00 w sali  Gimnazjum w Rząśni odbędzie się Walne Zebranie Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów „Pogodna Jesień” w Rząśni z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Wybór prezydium obrad

 3. Propozycje do zmian w Statucie Stowarzyszenia

 4. Dyskusja nad propozycjami do zmian w Statucie

 5. Podjęcie uchwały  w sprawie  wprowadzenia zmian do  Statutu

 6. Sprawy różne i wolne wnioski

Zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia

 

W przypadku braku kworum drugi termin dnia  31 sierpnia 2017 o godz. 16.30

**************************************************************************************************

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów „Pogodna Jesień” w Rząśni

zaprasza do  wzięcia udziału w 3 – dniowym

 wyjeździe integracyjnym

w dniach 26-28 września 2017

 pod nazwą  „Z Rząśni do Wisły dać upust tradycji”

zdj-t.jpg

Gdzie: Wisła – Chochołów przez Słowację

Koszt: 150zł/os

Zapisy do 31 sierpnia 2017r.

 

Zapraszamy członków Stowarzyszenia

******************************************************************

Gminna Biblioteka Publiczna w Rząśni oraz

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów „Pogodna Jesień”

 

zapraszają na wyjazd

do Kompeksu Termalno-Basenowego w Uniejowie

396fcd40d02e958c8cd8a4b7696e3fbc-t.jpg

1 sierpnia 2017 r. (wtorek)

wyjazd godz. 8.00

Koszta 30zł/os (przejazd)

wstęp we własnym zakresie

zapisy w GBP w Rząśni do 31 lipca (poniedziałek)

Serdecznie zapraszamy

*****************************************************************************************************

Część II fotorelacji ze spotkań i imprez Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów „Pogodna jesień” w Rząśni

****************************************************************
Wyjazd do Prusicka na „Nadwarciańskie Noce Świętojańskie” 25 czerwca 2017 r.

P1020739-t.jpgP1020754-t.jpgP1020755-t.jpgP1020757-t.jpgP1020759-t.jpgP1020760-t.jpgP1020761-t.jpgP1020762-t.jpgP1020765-t.jpg
**************************************************************
Wycieczka do Ojcowa i Wieliczki 22 czerwca 2017 r.

IMG_20170622_112155-t.jpgIMG_20170622_112210-t.jpgIMG_20170622_112413-t.jpgIMG_20170622_112419-t.jpgIMG_20170622_112425-t.jpgIMG_20170622_112511-t.jpgIMG_20170622_112835-t.jpgIMG_20170622_122021-t.jpgDSC_02271-t.jpgDSC_02281-t.jpgDSC_02291-t.jpgDSC_02301-t.jpgDSC_02311-t.jpgDSC_02321-t.jpgDSC_02331-t.jpgDSC_02341-t.jpgDSC_02351-t.jpgDSC_02361-t.jpgDSC_02381-t.jpgDSC_02421-t.jpgDSC_02431-t.jpgDSC_02451-t.jpgDSC_02461-t.jpgDSC_0250-t.jpg

****************************************************************************************************