W naszej bibliotece organizowane są przeróżnego rodzaju zajęcia plastyczne dla małych dzieci i nieco starszych. Oto przykłady…

Dzień Pluszowego Misia ( 25-listopada- 2014 r. )

 

W dniu 25 listopada 2014 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rząśni zagościła grupa  6-latków) z przedszkola w Rząśni. Bibliotekarki razem z dziećmi i ich opiekunkami: Magdaleną Marciniak i Katarzyną Siedlarek – uczcili  „Dzień Pluszowego Misia”.

Na wstępie dyrektor biblioteki Joanna Konieczko przeczytała dzieciom fragmenty bajki „Miś Uszatek”. Przedszkolaki słuchały uważnie i z zaciekawieniem. Na ich życzenie musiały być odczytane kolejne fragmenty.

Następnie dzieci podzielono na dwie grupy. Każda z nich musiała wykonać misia sposobem wyklejania. Dzieci z dużym zaangażowaniem uczestniczyły w zorganizowanych dla nich zajęciach. Oba misie zostały wykonane w niespełna godzinę. Mali artyści w nagrodę otrzymali  ogromną pluszową maskotkę – Misia, którego mogli zabrać ze sobą do przedszkola.

 
DSC_0162-t.jpgDSC_0163-t.jpgDSC_0164-t.jpgDSC_0170-t.jpgDSC_0171-t.jpgDSC_0174-t.jpgDSC_0176-t.jpgDSC_0184-t.jpgDSC_0187-t.jpg
Dzień Bibliotekarza 2014

W ramach obchodów „Tygodnia Bibliotek” dnia 13 maja odwiedziły nas przedszkolaki z grupy I sześciolatków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rząśni. Przedszkolaki miały okazję zapoznać się z biblioteką, księgozbiorem, z zasadami wypożyczeń i zwrotów. Ponadto poznały kolejne etapy powstawania książki, samodzielnie projektując własną najładniejszą okładkę. Na zakończenie dzieci wychodząc z Biblioteki z uśmiechem na twarzy malowały tęczowy chodnik 🙂

bibliotekadscn6834-t.jpgbibliotekadscn6835-t.jpgbibliotekadscn6836-t.jpgbibliotekadscn6837-t.jpgbibliotekadscn6838-t.jpgbibliotekadscn6839-t.jpgbibliotekadscn6840-t.jpgbibliotekadscn6842-t.jpgbibliotekadscn6845-t.jpgbibliotekadscn6847-t.jpgbibliotekadscn6848-t.jpgbibliotekadscn6849-t.jpgbibliotekadscn6858-t.jpgbibliotekadscn6860-t.jpgbibliotekadscn6861-t.jpgbibliotekadscn6862-t.jpgbibliotekadscn6864-t.jpgbibliotekadscn6865-t.jpgbibliotekadscn6866-t.jpgbibliotekadscn6872-t.jpgbibliotekadscn6876-t.jpg

******************************************************************************************

„Kolorowa Lokomotywa… Poznaj łódzką małą ojczyznę”

Ideą projektu, w którym weźmie udział 840 dzieci, jest stworzenie programu edukacji ekologicznej, łączącego warsztaty artystyczne z praktycznymi zadaniami ochrony i pielęgnowania najbliższego otoczenia. Uczestnikami projektu są dzieci z czterdziestu dwóch gmin województwa łódzkiego: Czarnocin, Aleksandrów, Gorzkowice, Lututów, Łubnice, Sokolniki, Buczek, Łask, Bolimów, Lipce Reymontowskie, Kowiesy, Dmosin, Jeżów, Dąbrówka Duża, Rogów, Mniszków, Sławno, Biała Rawska, Osjaków, Konopnica, Rzgów, Koluszki, Inowłódz, Ujazd, Czerniewice, Goszczanów, Klonowa, Złoczew, Świnice Warckie, Wielgomłyny, Przedbórz, Nieborów, Kiernozia, Drużbice, Szczerców, Zdzieszulice Dolne, Bedlno, Nowe Ostrowy, Ksawerów, Zapolice, Rząśnia, Pęczniew.

Partnerami realizującymi poszczególne warsztaty w ramach projektu są: Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, Dom Papiernika przy Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, Politechnika Łódzka Instytut Architektury i Urbanistyki.

Projekt poprzez proponowany program edukacji ekologiczno-artystycznej ma na celu zainteresowanie młodych ludzi regionu łódzkiego tradycją i historią Łodzi oraz ich przejawami we współczesnej aktywności ośrodków akademickich i centrów kultury. Kierując swoją ofertę do uboższych gmin woj. łódzkiego, Wnioskodawca adresuje ją do dzieci i młodzieży, mających ograniczony kontakt z ofertą ekologiczno-artystyczną dużych aglomeracji, jaką niewątpliwie jest miasto Łódź. Projekt tym samym ma za zadanie przeciwdziałać depopulacji, migracji młodych ludzi z województwa łódzkiego do innych regionów w Polsce. Dąży również do przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży wiejskiej łódzkiego w dostępie do edukacji.

Wszystkie działania merytoryczne projektu ukierunkowane są na stworzenie spektaklu teatralnego do wiersza Juliana Tuwima „Ptasie radio”. Autorami scenariusza spektakli będą nauczyciele i animatorzy kultury z placówek partnerskich. Aktorami zaś dzieci biorące udział w projekcie.
Uczestnicy projektu wezmą udział w warsztatach realizujących ideę recyklingu; celem zajęć jest wykonanie kostiumów, scenografii, aranżacji wnętrz do przedstawienia „Ptasie radio”.

Projekt obejmuje realizację 6 typów warsztatów, które bazują na idei recyklingu:

– Tkanina, warsztat z tkaniny i koronki 
– Tkanina, warsztat z filcowania na mokro.
– Tkanina, warsztat z projektowania ubiorów i elementów scenograficznych z surowców odzyskanych.
– Papier, warsztat odzyskiwania i produkcji papieru 
– Warsztaty ze scenografii ekologicznej – inspiracja architekturą biomorficzną 
– Warsztat teatralny

„Kolorowa Lokomotywa… Poznaj łódzką małą ojczyznę” to również

konkursy inspirowane warsztatami ekologiczno-artystycznymi i finałowym spektaklem.

Projekt został dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

 

Dzień „Pluszowego Misia” w bibliotece…

26-11-2013 r.

W siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Rząśni odbył się „Dzień Pluszowego Misia”.

Pani Magdalena Marciniak przyprowadziła do naszej biblioteki swoich podopiecznych z przedszkola, by ci mogli zająć się wyklejaniem ogromnych misiów.
Dwie drużyny walczyły ze sobą bardzo zaciekle. W końcu udało się….    „misie” wyszły wspaniale.
Za to dzieciaki dostały zakładki do książek i nagrodę specjalną…
– prawdziwe dwa pluszowe misie !!!
Gratulujemy zwycięzcom 🙂

DSC_0067-t.jpgDSC_0069-t.jpgDSC_0072-t.jpgDSC_0071-t.jpgDSC_0073-t.jpgDSC_0076-t.jpgDSC_0078-t.jpgDSC_0086-t.jpg

 

 

„Kultywowanie tradycji rękodzielniczej”

13-11-2013

DSC_1113-t.jpgDSC_1122-t.jpgDSC_1124-t.jpgDSC_1126-t.jpgDSC_1129-t.jpgDSC_1132-t.jpgDSC_1133-t.jpgDSC_1141-t.jpgDSC_1142-t.jpgDSC_1143-t.jpg
W dniach 13 i 14 listopada 2013 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rząśni odbyły się warsztaty rzeźbiarskie pn. „Kultywowanie tradycji rękodzielniczej”. Zajęcia prowadził Henryk Hernant z Wierzchlasu.
Warsztaty to jedna z form działalności Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty”.
Gmina Rząśnia, która jest członkiem tego stowarzyszenia postanowiła skorzystać z projektu by przypomnieć mieszkańcom, że kiedyś ludzie często zajmowali się tworzeniem drewnianych ozdób, a nawet kapliczek, ołtarzy itp.
W tej chwili wiele starych zawodów zanikło albo jest ich tylko namiastka. Ludzie którzy zajmują się rękodziełem, to przeważnie pasjonaci. Jednym z nich jest Pan Henryk. „Moimi zajęciami mam zachęcać do odtwarzania starych zawodów, propagować te zawody. Rzeźbienie którym się zajmuję, to kształtowanie wyobraźni”. Jest on samoukiem. W rodzinie były osoby które zajmowały się stolarstwem ale nie rzeźbą. Sam szuka natchnienia do tworzenia kolejnych drewnianych arcydzieł. Dużo czyta, zwiedza wystawy. Kolejne przedmioty, które powstają z pracy jego rąk są bardziej dopracowane, mają większy stopień trudności w wykonaniu.

 

Jesień w bibliotece

Dzieci z miejscowego przedszkola w połowie października odwiedziły Gminną Bibliotekę Publiczną. Spotkanie było okazją do poznania walorów jesieni. Były harce, zbieranie liści a później tworzenie małych arcydzieł z ich wykorzystaniem. Gdy już wszyscy byli zmęczeni, mogli usiąść i obejrzeć ulubione bajki..

 Zajęcia plastyczne – „POCIĄG DO TUWIMA”

 

 Zaproszenie do udziału w konkursie plastycznym

Gminna Biblioteka Publiczna w Rząśni serdecznie zaprasza do udziału w konkursie plastycznym „RANY JULEK! ZA CO LUBIĘ JULIANA TUWIMA”. Konkurs organizowany jest organizowany z okazji I Łódzkich Spotkań Pisarzy z Młodymi Czytelnikami „Z książką na walizkach – wokół Tuwima” pod patronatem Wydawnictwa Literatura.

Po kliknięciu w Czytaj więcej można zapoznać się ze szczegółowym regulaminem konkursu.

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO:

 

1. Konkurs jest organizowany z okazji I Łódzkich Spotkań Pisarzy z Młodymi Czytelnikami „Z książką na walizkach – wokół Tuwima”.

2. Organizatorem konkursu jest Wydawnictwo Literatura i Gminna Biblioteka Publiczna w Rząśni

3. Temat konkursu plastycznego: RANY JULEK! ZA CO LUBIĘ JULIANA TUWIMA

4. Uczestnicy konkursu:

Dzieci z klas IV-VI.

Prace stworzone przez grupę osób (powyżej dwóch) nie będą oceniane.

5. Technika pracy: dowolna forma plastyczna – malarstwo, rysunek, formy przestrzenne, rzeźba, makieta.

Format pracy: nie większy niż 70 cm x 70 cm x 70 cm (długość x wysokość x szerokość)

6. Przebieg konkursu:

a) konkurs plastyczny trwa od 15.04 – 6.05.2013

b) wykonane prace należy dostarczyć osobiście do 6.05.2013 do Gminnej Biblioteki Publicznej w Rząśni ul.1Maja16A.

c) praca powinna być opisana: imię i nazwisko autora, wiek, adres mailowy do opiekuna, nazwa placówki, w której praca została zgłoszona do konkursu (szkoły lub biblioteki).

7.Na spotkaniu autorskim w dniu 9 Maja zaproszony autor (Kazimierz Szymeczko) wybierze jedną zwycięską pracę.

a) dopuszcza się również wybór dwóch wyróżnień.

b) zwycięska praca zostanie zabrana przez autora do dalszej oceny, wyróżnione osoby dostaną nagrody książkowe w dniu spotkania.

8. Kryteria oceny prac:

a) nawiązanie do tematu konkursu.

b) oryginalność, pomysłowość, estetyka pracy.

c) samodzielność pracy (oceniane będą jedynie prace indywidualne a nie grupowe).

9. Decyzja jury jest nieodwołalna i nie podlega negocjacjom.

10. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do pokazania prac na wystawie pokonkursowej, na stronie internetowej www.wyd-literatura.com.pl oraz profilu na facebooku. Prace przechodzą na własność Organizatora.

 

Wyniki konkursu bożonarodzeniowego

Z wielką przyjemnością prezentujemy wszystkim wyniki, a przede wszystkim galerię prac, konkursu bożonarodzeniowego na najpiękniejszą ozdobę choinkową.

Wszystkie prace zgłoszone na konkurs prezentowały bardzo wysoki poziom, a komisja konkursowa po trudnych obradach zdecydowała się nagrodzić prace, których listę publikujemy w dalszej części newsa. Teraz zapraszamy do obejrzenia galerii nagrodzonych.

 

 

Konkurs bożonarodzeniowy na „ozdobę choinkową”

Uprzejmie informujemy o organizowanym przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Rząśni konkursie bożonarodzeniowym na „ozdobę choinkową”.

Konkurs adresowany jest do  przedszkolaków i  uczniów szkół podstawowych  z terenu gminy  Rząśnia i zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych: a) przedszkolaki, b) klasy I – III, c) klasy IV – VI.
Prace należy składać osobiście, przez opiekuna,  do dnia 14 grudnia 2012 r. do Gminnej Biblioteki Publicznej w Rząśni.

Organizator przyzna trzy nagrody główne w każdej z trzech kategorii wiekowej oraz wyróżnienia.