Październikowe spotkanie DKK

DSC_1525-t.jpgDSC_1528-t.jpgDSC_1534-t.jpgDSC_1538-t.jpgDSC_1552-t.jpgDSC_1544-t.jpgDSC_1547-t.jpgDSC_1557-1-t.jpgDSC_1554-t.jpgDSC_1539-t.jpgDSC_1541-t.jpgDSC_1533-t.jpg

Wrześniowe spotkanie DKK

DSC_1475-t.jpgDSC_1482-t.jpgDSC_1492-t.jpgDSC_1497-t.jpgDSC_1500-t.jpgDSC_1501-t.jpg

********************************************************************************************************************************************************************

*************************************************************************************************************************************

Gminna Biblioteka Publiczna w Rząśni
zaprasza na
wyjazd do kina Helios w Bełchatowie
na film

„Kler”

5192654136f909d8e0b56ace366434e0-t.jpg

(wtorek)  9 października 2018 r.
odjazd spod Biblioteki o godz.16.00
cena biletu wraz z przejazdem 30 zł/os
zapisy do  4 października w GBP w Rząśni

ZAPRASZAMY

****************************************************************************************************************************************************************************************************************

Narodowe Czytanie „Przedwiośnia” w Parku 600- lecia w Rząśni.


DSC_0634-1-t.jpg
DSC_0548-t.jpgDSC_0549-t.jpgDSC_0552-t.jpgDSC_0553-t.jpgDSC_0556-t.jpgDSC_0559-t.jpgDSC_0562-t.jpgDSC_0566-t.jpgDSC_0568-t.jpgDSC_0570-t.jpgDSC_0573-t.jpgDSC_0577-t.jpgDSC_0580-t.jpgDSC_0581-t.jpgDSC_0584-t.jpgDSC_0590-t.jpgDSC_0594-t.jpgDSC_0601-t.jpgDSC_0606-t.jpgDSC_0611-t.jpgDSC_0613-t.jpgDSC_0616-t.jpgDSC_0618-t.jpgDSC_0620-t.jpgDSC_0622-t.jpgDSC_0630-t.jpgDSC_0631-t.jpgDSC_0579-t.jpgDSC_0624-t.jpg

****************************************************************************************************************************************************************

********************************************************************************************************************************

Narodowe-2018-1JPG-t.jpg

Zapraszamy na dożynki :)

40407602_2179562542286932_1759335805509173248_o-t.jpg40464254_2179561542287032_8161663134965170176_o-t.jpg40489739_2179562148953638_3295719291747303424_o-t.jpg40586107_2179561715620348_5873894383220162560_o-t.jpg40551588_2179561922286994_21126106610401280_o-t.jpg40505653_2179562348953618_7914073118052712448_o-t.jpg

*********************************************************************************************************

dozynki_2018-t.jpg

Warsztaty tworzenia biżuterii ekologicznej

DSC_0441-t.jpgDSC_0442-t.jpgDSC_0443-t.jpgDSC_0446-t.jpgDSC_0447-t.jpgDSC_0449-t.jpgDSC_0451-t.jpgDSC_0452-t.jpgDSC_0456-t.jpgDSC_0456-t.jpgDSC_0467-t.jpgDSC_0470-t.jpgDSC_0478-1-t.jpgDSC_0480-t.jpgDSC_0483-t.jpg


 

Warsztaty świec parafinowych

DSC_0429-t.jpgDSC_0430-t.jpgDSC_0432-t.jpgDSC_0435-t.jpgDSC_0437-t.jpgDSC_0436-t.jpgDSC_0426-t.jpgDSC_0428-t.jpgDSC_0434-t.jpg


 

Warsztaty z drzewa osikowego

37561318_2136674869909033_3879574551805296640_o-1-t.jpg37530081_2136671726576014_9125052513098137600_o-2-t.jpg37561356_2136666959909824_6631964103898300416_o-1-t.jpg37564146_2136667539909766_3395718916515823616_o-2-t.jpg37564182_2136668273243026_2785928045469368320_o-1-t.jpg37576590_2136670419909478_7977033533271048192_o-1-t.jpg37393489_2136675936575593_5560658883564797952_n-1-t.jpg37554960_2136675589908961_525922593685897216_n-1-t.jpg37613741_2136678086575378_406602797270695936_n-3-t.jpg37620958_2136668639909656_3703552476889219072_o-1-t.jpg37626186_2136669579909562_6414150816076136448_o-1-t.jpg37634798_2136670226576164_4168374303181504512_o-1-t.jpg


 

Relacja z Dni Gminy Rząśnia 2018

Za nami kolejne Dni Gminy Rząśnia. Tegoroczne święto naszej gminy było połączeniem rocka z muzyką disco, a każdy z tych gatunków wypełnił po jednym dniu tego wydarzenia.

W pierwszym dniu zagrały dla nas takie zespoły jak OSD Familia – jedna z pierwszych formacji hip-hopowych w Bełchatowie, po nich pełen energii koncert zagrał zespół Luxtorpeda na czele Robertem Friedrichem. Kolejnym mocnym akcentem programu był koncert zespołu Coma, którego wokalistą jest Piotr Rogucki. Niemal na sam koniec publiczność porwał zespół Feel z liderem Piotrem Kupichą. Na zakończenie bawił nas zespół Aplauz.

W drugim dniu rozpoczęliśmy od naszych lokalnych wykonawców to jest Gminnego Ogniska Muzycznego w którym swoje talenty muzyczne rozwijają dzieci i młodzież z terenu naszej gminy. W ich przypadku łatwo zauważyć ogromny postęp w rozwoju ich talentu co przekłada się na coraz wyższy poziom ich gry i śpiewu. Następnie zobaczyliśmy tradycyjny już koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Rząśnia, a po Nich niemal godzinę pełną satyry i śmiechu zapewnił nam znany wszystkim Grzegorz Halama. Po tej porcji rozrywki przyszedł z kolei czas na pokaz sztuk walki. Młodzi adepci tej trudnej sztuki z LKS Victoria Działoszyn, sekcja Zielęcin dali nam pokaz swych niemałych już umiejętności.
Po tej pełnej pasji prezentacji nadszedł czas na wieczór muzyki disco. I tak kolejno dla naszych Mieszkańców grali: zespół Alibi, niezwykle popularny i dynamiczny Long & Junior, zespół Freaky Boys i wreszcie niekwestionowana gwiazda tej muzyki Czadoman. Na zakończenie pozostali Gości bawili się przy muzyce DJ’a Dżagera.

Zapraszamy do obszernej galerii zdjęć.


dalej…

Dni Gminy Rząśnia – informacja dla uczestników

Informujemy wszystkich uczestników zbliżających się Dni Gminy Rząśnia, które odbędą się przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Rząśni, ul. 1 Maja 37, 98-332 Rząśnia w dniach 21-22 lipca 2018 r., iż impreza ta zgodnie z Decyzją Nr 1/2018 Wójta Gminy Rząśnia z dnia 5 lipca 2018 r. jest imprezą masową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1160; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 799 oraz z 2018 r. poz. 138 i poz. 310).

W związku z powyższym podczas jej trwania obowiązuje regulamin imprezy masowej i terenu przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Rząśni, ul. 1 Maja 37, 98-332 Rząśni, który podajemy poniżej.

W załączeniu podajemy do publicznej wiadomości również szkic sytuacyjny zabezpieczenia imprezy masowej pod nazwą “Dni Gminy Rząśnia”.


REGULAMIN TERENU IMPREZY MASOWEJ
DNI GMINY RZĄŚNIA
przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Rząśni,
ul. 1 Maja 37, 98-332 Rząśnia

§ 1. 1. Na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1160; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 799 oraz z 2018 r. poz. 138 i poz. 310) wprowadza się niniejszy regulamin.
2. Celem regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób na niej obecnej.
§ 2. 1. Uczestnicy Imprezy masowej mają prawo wstępu na teren obiektu, w dniach i godzinach podanych w harmonogramie.
2. Uczestnicy mogą przebywać na terenie obiektu od rozpoczęcia do zakończenia imprezy zgodnie z harmonogramem imprezy, a następnie bez zbędnej zwłoki opuścić miejsce imprezy masowej;
3. Na teren Imprezy masowej mają zakaz wstępu osoby będące pod wpływem alko-holu lub środków odurzających.
4. Na teren Imprezy masowej nie będą wpuszczane osoby, które swoim zachowa-niem stwarzają potencjalne zagrożenie dla porządku publicznego.
5. Na terenie Imprezy masowej obowiązuje całkowity zakaz wprowadzania i poruszania się na jej obszarze psów bez smyczy i kagańca.
6. Osoby obecne na Imprezie masowej mają obowiązek zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej Imprezie, a w szczególności przestrzegać regulaminu Imprezy masowej.
7. Na terenie imprezy masowej obowiązuje zakaz wnoszenia: broni, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, napojów alkoholowych, szklanych opakowań, napojów w puszkach, napojów w opakowaniach plastikowych i kartonowych powyżej 0,5l, środków odurzających, substancji psychotropowych, przedmiotów mogących zaszkodzić życiu lub zdrowiu.
8. Zabrania się niszczenia tablic informacyjnych oraz wszelkich innych obiektów mienia.
9. Zabrania się wzniecania ognia.
10. Zabrania się okrzyków prowokujących lub nawołujących do zakłócania porządku
i bezpieczeństwa, mogących stanowić zarzewie konfliktu, obraźliwych lub poniżających inne osoby z uwagi na ich płeć, rasę, wyznanie, wiek, przekonania lub z jakiegokolwiek innego powodu.
11. Osoby znajdujące się na Imprezie masowej, które dopuszczać się będą zakłócenia porządku, stwarzać zagrożenie dla innych uczestników imprezy, naruszać dobre obyczaje lub które wniosą wbrew zakazowi przedmioty zakazane, albo nie będą przestrzegać regulaminu Imprezy masowej zostaną z niej usunięte.
12. Osoby wymienione w pkt. 15, które czynem swoim wyczerpią znamiona czynu zabronionego ponoszą konsekwencje przewidziane przepisami prawa.
13. Zabronione jest tarasowanie i zastawianie w jakikolwiek sposób wyjść i dróg ewakuacyjnych, dróg dojazdowych dla służb ratowniczych i policji oraz hydrantów i innych urządzeń niezbędnych w przypadku prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej.
14. Każdy uczestnik imprezy masowej zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem imprezy masowej oraz Graficznym Planem Terenu Imprezy (regulamin Imprezy masowej i Graficzny Plan Terenu Imprezy będą rozmieszczone przy bramach wejściowych na teren Imprezy masowej oraz na stronie internetowej Organizatora).
15. Organizator, wykonując postanowienia niniejszego Regulaminu Imprezy Maso-wej, działa poprzez pracowników ochrony koncesjonowanej firmy, stanowiących Służbę Porządkową i Służbę Informacyjną organizatora imprezy masowej, której zostaną powierzone obowiązki zapewnienia bezpieczeństwa i porządku w czasie trwania imprezy.
16. Uczestnik Imprezy masowej zobowiązany jest do informowania Organizatora lub Służbę Porządkową o zauważonym pożarze, zagrożeniu życia, zdrowia ludzkiego lub mienia.
17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione przez uczestników na terenie Imprezy masowej.
18. Uczestnik imprezy masowej zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Organizatora lub Służb Porządkowych.
19. Wszystkie pojazdy zaparkowane na terenie Obiektu przed Imprezą masową jak i w czasie jej trwania nieposiadające właściwej przepustki zezwalającej na wjazd i par-kowanie oraz zaparkowanie na drogach ewakuacyjnych lub miejscach dojazdu służb ratowniczych i policji będą odholowane na koszt właściciela pojazdu.
§ 3 .1. Służby porządkowe, legitymujące się identyfikatorami umieszczonymi w widocznym miejscu, są uprawnione zgodnie przepisami Ustawy do;
– legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości;
– przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają niebezpieczne przedmioty;
– wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowujących się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej, a w przypadku nie-wykonania takich poleceń- wezwania ich do opuszczenia Imprezy;
– stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka Służb Porządkowych lub inną osobę, na zasadach określonych w art. 38 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2213; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 138 i poz. 650.);
– ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.
– Służby Porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz p. poż. zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 4. Udział w imprezie – wejście na teren obiektu, na którym odbywać się będzie impreza, jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego podczas imprezy na określonych polach eksploatacji tj. na stronie internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej, Gminy Rząśnia, w lokalnej prasie, na profilu społecznościowym Facebook Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminy Rząśnia oraz materiałach filmowych zleconych w celu działań związanych z ich promocją.
§ 5. W sprawach nieregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Ustawy oraz Kodeksu Cywilnego.


SZKIC SYTUACYJNY  ZABEZPIECZENIA IMPREZY MASOWEJ „DNI GMINY RZĄŚNIA”

SZKIC SYTUACYJNY ZABEZPIECZENIA IMPREZY MASOWEJ „DNI GMINY RZĄŚNIA”

SZKIC SYTUACYJNY ZABEZPIECZENIA IMPREZY MASOWEJ „DNI GMINY RZĄŚNIA”


 

Zaproszenie na warsztaty

Gminna Biblioteka Publiczna w Rząśni

serdecznie zaprasza na

WARSZTATY Z DREWNA OSIKOWEGO

20 lipca (piątek) 2018 r. godz.13.00

czytelnia GBP w Rząśni

 

 

jeż-t.jpgkwiatek-t.jpgkot-t.jpg


 

Grześ Mądrala w kuchni – warsztaty kulinarne

DSC_0300-t.jpgDSC_0323-t.jpgDSC_0304-t.jpgDSC_0306-t.jpgDSC_0309-t.jpgDSC_0314-t.jpgDSC_0325-t.jpgDSC_0330-t.jpgDSC_0332-t.jpgDSC_0334-t.jpgDSC_0336-t.jpgDSC_0342-t.jpg


 

Spotkanie autorskie z Sylwią Winnik

19 czerwca 2018 roku mieliśmy przyjemność gościć w naszej bibliotece autorkę książki „Dziewczęta z Auschwitz. Głosy ocalonych kobiet” – Sylwię Winnik. Absolwentkę dziennikarstwa we Wrocławiu, pomysłodawcę i współorganizatora Literackiego Festiwalu Czas na Książki. Pani Sylwia interesuje się historią, szczególnie II wojny światowej. Jej pasją są książki i góry.
Kameralne spotkanie było idealną okazją, by z pierwszej ręki usłyszeć jak powstawał reportaż. Wbrew pozorom napisanie owej pozycji nie było proste. Spisanie na papier przejmujących wspomnień dwunastu kobiet, które przeżyły piekło niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau jest efektem rozmów autorki z każdą z bohaterek.
Leokadia Rowińska do obozu trafiła w trzecim miesiącu ciąży. Wspomina, jak okrutnie traktowane były kobiety oczekujące potomstwa. Ireneusz, bo takie imię nadała swojemu synkowi, stał się najmłodszą ofiarą Marszu Śmierci. Pochowała go w pudełku po makaronie.
Zofia Wareluk urodziła się w Auschwitz. Swoją smutną historię opowiada na podstawie wspomnień matki. Poród Zosi odbierała Stanisława Leszczyńska.
Urszula Koperska do obozu trafiła jako 8-letnie dziecko. Opowiada o głodzie, tęsknocie i strachu. Jej wspomnienia to historia każdego dziecka w Auschwitz. W baraku, w którym się znajdowała, więzień artysta, rysował dzieciom na ścianie obrazki, które przetrwały do dziś.
Wiesława Gołąbek w obozie przebywała prawie trzy lata. W tym samym baraku co ona znalazła się Seweryna Szmaglewska. Pisarka wspomina 16-letnią Wiesię w swojej książce Dymy nad Birkenau.
Walentyna Nikodem była w Auschwitz świadkiem wielu bestialskich poczynań esesmanek. To ona pod koniec wojny spotkała jedną z najokrutniejszych morderczyń i doprowadziła do jej egzekucji.
To tylko niektóre z historii, ale każda z nich zasługuje na pamięć.
Autorka „Dziewcząt z Auschwitz” zaznaczyła, że młodzi Polacy potrzebują relacji świadków II wojny światowej. „Literatura to bardzo dobra droga do tego, żeby zgłębiać wiedzę na temat wojny i obozów zagłady. W tej książce starałam się przekazać bardzo dużo emocji, by każdy, kto po nią sięgnie, mógł chociaż częściowo zrozumieć, przez co przechodzili więźniowie. Opowieści tych kobiet to bardzo duża lekcja życia, abyśmy doceniali to, co mamy i cieszyli się z małych rzeczy. Na co dzień o tym zapominamy, mamy wybujałe marzenia” – powiedziała.

DSC_0236-t.jpgDSC_0239-t.jpgDSC_0244-t.jpgDSC_0249-t.jpgDSC_0250-t.jpgDSC_0251-t.jpgDSC_0255-t.jpgDSC_0259-t.jpgDSC_0261-t.jpgDSC_0267-t.jpgDSC_0279-t.jpgDSC_0283-t.jpgDSC_0285-t.jpgDSC_0286-t.jpgDSC_0289-1-t.jpg


 

Spotkanie autorskie z Sylwią Winnik

Spotkanie autorskie z Sylwią Winnik

Spotkanie autorskie z Sylwią Winnik

Wyjątkowe spotkanie autorskie z Nataszą Sochą i Lilianą Fabisińską

33438329_2090502994526221_2247616481179205632_o-t.jpg33531750_2090503377859516_3115873643670798336_o-1-t.jpg33303739_2090503231192864_4467008537528107008_o-t.jpg33245565_2090503827859471_6495505837488865280_o-t.jpg33245564_2090503934526127_8108991365444009984_o-t.jpg33384185_2090504284526092_9158606601500753920_o-t.jpg33328857_2090504091192778_7356875212467470336_o-t.jpg33402356_2090502814526239_482673617339940864_o-t.jpg33343114_2090504387859415_1908586254052622336_o-t.jpg

 


 

Spotkanie autorskie z Zuzanną Orlińską

Z okazji  XV Tygodnia Bibliotek nasza  Biblioteka zorganizowała spotkanie autorskie z Panią Zuzanną Orlińską. Uczestniczyli w nim uczniowie klas V Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rząśni.
Zuzanna Orlińska jest absolwentką Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknychw Warszawie, ilustratorką książek, czasopism i podręczników. Jej debiutancka książka „Matka Polka” otrzymała wyróżnienie w Konkursie Literackim im. Kornela Makuszyńskiego 2011. Kolejna książka „Pisklak” to spotkanie dwóch pokoleń: nastoletniej córki pisarki i matki, ilustratorki.
Za swoją twórczość zdobyła wiele nagród i wyróżnień, m.in. w Konkursie Literackim im. Astrid Lindgren, Konkursie Literackim im. Kornela Makuszyńskiego czy nagrodę „Guliwer w krainie Olbrzymów” za 2013 rok. Stworzyła stronę internetową Kiedy byłam mała, poświęconą literaturze dla dzieci i młodzieży.
Na spotkaniu autorka opowiadała o tym jak powstawały jej powieści, o ich bohaterach, o tym ile trwa przygotowanie materiałów, a później napisanie książki detektywistycznej czy historycznej oraz zrobienie ilustracji. Uczniowie słuchali z wielkim zainteresowaniem i zadawali wiele pytań. Po spotkaniu uczestnicy mogli zakupić książki autorki i otrzymać autograf.

32384013_2085712431671944_8141472175879094272_o-1-t.jpg32453886_2085712815005239_7878945701525192704_o-t.jpg32544025_2085712685005252_6691625623456055296_o-t.jpgc32567470_2085712525005268_8444399470556217344_o-t.jpg32562027_2085713605005160_1243685042723487744_n-t.jpg32501134_2085712958338558_5145238849147895808_o-1-t.jpg


 

TrwaTydzień Bibliotek … :)

Z okazji Tygodnia Bibliotek w GBP w Rząśni zagościły przedszkolaki .
Ważne sprawy w bibliotece? (DO) WOLNOŚĆ CZYTANIA
Jest wesoło i magicznie.
Gdzie ? W bibliotece !
Przedszkolaki z wielką radością zapoznały się z magicznym dla nich miejscem.
Dzieci miały możliwość przejść między regałami w wypożyczalni . Dowiedziały się jak można stać się czytelnikiem biblioteki oraz jak należy się w niej zachować.
Pani Dyrektor w przystępny sposób opowiadała o bibliotece i o zbiorach znajdujących się na półkach. Dzieci zobaczyły jak wygląda karta czytelnika oraz poznały zasady wypożyczania książek. Dowiedziały się także, jak należy dbać o książki.
Wszystkim dzieciom bardzo spodobały się kolorowe i bogato ilustrowane książki, które z chęcią oglądały i komentowały oglądane obrazki.
Spotkanie w bibliotece nie mogło się odbyć bez głośnego czytania, a na zakończenie wspólną zabawą. na powietrzu. Każdy przedszkolak wyszedł z biblioteki z uśmiechem na twarzy
i obietnicą, że do nas wróci

32385092_2085703158339538_7687650349242384384_o-t.jpg32423080_2085702475006273_5792038925103005696_o-t.jpg32488072_2085702708339583_34971225746833408_o-t.jpg


 

Warsztaty papieru ręcznie czerpanego to „ Spotkanie z Historią „ Czy wiecie skąd się bierze papier?

Czy wiecie skąd się bierze papier? Kto i gdzie wymyślił papier czerpany, co oznacza jego nazwa, jakimi drogami technika ta dotarła do Europy i kto zajmował się produkcją? Czy w domowych warunkach można samodzielnie uczerpać kartkę papieru i co zrobić, by nadać jej wyjątkowy charakter? Na wszystkie te pytania uczestnikom warsztatów , dzieciom klas IV i V odpowiedział Pan Konrad Michalak
Podczas tych warsztatów każdy uczestnik przeniósł się w czasy rzemiosł średniowiecznych. Zajęcia miały charakter pokazowo warsztatowy, gdzie dzieci aktywnie uczestniczyły podczas procesu wytwarzania papieru.

32105692_2085671038342750_189573787656650752_o-2-t.jpg32327064_2085670501676137_2140787635071746048_o-2-t.jpg32416394_2085670348342819_406056357171560448_o-1-t.jpg32440357_2085670331676154_8204006010650624000_o-1-t.jpg32544043_2085670608342793_8792364488083898368_o-t.jpg32460643_2085670921676095_8082906826464559104_o-2-t.jpg


 

« Poprzednia stronaNastępna strona »