*************************************************************************************************************************

Zaproszenie

Dnia 25 lutego 2015 r. o godzinie 16.00

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rząśni

odbędzie walne zebranie członków

Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów „Pogodna Jesień”

W przypadku braku kworum II termin 16.30

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków

********************************************************************************************************************************