Strona główna » Aktualności » Konkurs „najpiękniejsza laleczka”

Konkurs „najpiękniejsza laleczka”

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w konkursie organizowanym w ramach projektu UNICEF Wszystkie Kolory Świata przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Rząśni wraz z jej filami pod nazwą: „Najpiękniejsza Laleczka”.

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży z terenu gminy Rząśnia i polega na przygotowaniu szmacianych laleczek – w oparciu o wykrój laleczki, dzieci przygotowują swoje własne, które ubiorą i przyozdobią w sposób odpowiadający kulturze kraju, który wcześniej wybrały. Uzupełnią także „akt urodzenia” laleczki, w którym umieszczą jej fotografię, bądź narysują jej portret, wpiszą dane personalne: imię, kraj pochodzenia, wiek, a także jej zainteresowania/hobby. Chęć udziału w konkursie zgłaszamy w  GBP w Rząśni lub jej filiach w : Białej, Kodraniu, Stróży.

Czas i miejsce konkursu:
• GBP w Rząśni oraz filie w  Białej, Kodraniu i Stróży,
• 09.02.2013 – ostateczny termin oddawania prac,
• 11.02 – 13 .02.2013  – plebiscyt na najpiękniejszą laleczkę,
• 14.02.2013 charytatywny kiermasz.

W drodze plebiscytu zostanie wytypowana jedna lalka, która będzie reprezentowała naszą gminę w ogólnopolskim konkursie Na najbardziej oryginalną laleczkę i walczyć będzie o koncert Majki Jeżowskiej w Rząśni.

Poniżej zamieszczamy pełen regulamin konkursu:

 KONKURS  NAJPIĘKNIEJSZA  LALECZKA

  I. Organizator konkursu

 1. Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Rząśni wraz z filiami w Białej, Kodraniu i Stróży w ramach projektu UNICEF Wszystkie Kolory Świata.

 II. Cele konkursu

 •  kształtowanie wśród dzieci i młodzieży postawy tolerancji i otwartości na inne kultury,
 •  pokazanie, że pomaganie może być nie tylko pożyteczne, ale także przyjemne,
 • wspieranie działań i możliwości twórczych dzieci
 •   zebranie środków na ratowanie życia dzieci w Czadzie

III. Czas i miejsce konkursu

 • GBP w Rząśni oraz filie w  Białej, Kodraniu i Stróży
 • 09.02.2013 – ostateczny termin oddawania prac
 • 11.02 – 13 .02.2013  – plebiscyt na najpiękniejszą laleczkę
 • 14. 02. 2013 charytatywny kiermasz

IV.   Warunki uczestnictwa

1. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży z terenu gminy Rząśnia .

2. Konkurs polega na przygotowaniu szmacianych laleczek – w oparciu o wykrój laleczki, dzieci przygotowują swoje własne, które ubiorą i przyozdobią w sposób odpowiadający kulturze kraju, który wcześniej wybrały. Uzupełnią także „akt urodzenia”  laleczki, w którym umieszczą jej fotografię, bądź narysują jej portret, wpiszą dane personalne: imię, kraj pochodzenia, wiek, a także jej zainteresowania/hobby.

3. Przed uszyciem laleczki należy wybrać sobie dowolny kraj na świecie i zebrać jak najwięcej informacji  jego dotyczących ( mieszkańcy, popularne imiona, stroje regionalne, zwyczaje, kultura etc). Zadanie to może być wykonane wspólnie w klasie, bądź w domu pod okiem rodziców czy opiekunów. Wiedza na temat wybranego kraju zostanie wykorzystana do przygotowania laleczki, która będzie odpowiednikiem ich rówieśnika z tego kraju.

4. Chęć udziału w konkursie zgłaszamy w  GBP w Rząśni lub jej filiach w : Białej, Kodraniu, Stróży. Tam otrzymacie szablon do wykroju laleczki oraz jej akt urodzenia.

5.  Każda praca powinna być też opatrzona imieniem i nazwiskiem autora oraz jego wiekiem.

6. Nadesłane prace nie będą zwracane autorom. Przeznaczone zostaną na sprzedaż a pieniądze zostaną przekazane za pośrednictwem UNICEF dla dzieci w Czadzie. Cena wywoławcza laleczki 10 złotych.

7. W drodze plebiscytu zostanie wytypowana jedna lalka, która będzie reprezentowała naszą gminę w ogólnopolskim konkursie Na najbardziej oryginalną laleczkę i walczyć będzie o koncert Majki Jeżowskiej w Rząśni .

V. Uwagi

 • Regulamin konkursu dostępny będzie w Internecie na stronach : www.gbprzasnia.pl oraz biblioteka-stroza.blog.onet.pl
 • Udział w konkursie jest równoznaczny z  wyrażeniem zgody na publikowanie zdjęć i relacji na wyżej wymienionych stronach internetowych
 • Szczegółowe informacje udzielane będą w GBP w Rząśni oraz filiach : w Białej, w Kodraniu i Stróży
 • Kontakt
 1. GBP W Rząśni tel. 44 631 77 38 , e-mail: bibliorzasnia@op.pl
 2. Filia w Białej 44 632 23 04 , e-mail: martynaza@interia.pl
 3. Filia w Kodraniu, e-mail: agnes1987a@interia.eu
 4. Filia w Stróży 44 632 52 88, e-mail: biblioteka.stroza@rzasnia.pl