Strona główna » Początek » ***********************************************************************

***********************************************************************

Zawiadomienie

Dnia 31 sierpnia 2017 roku o godz. 16.00 w sali Gimnazjum w Rząśni odbędzie się Walne Zebranie Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów „Pogodna Jesień” w Rząśni z następującym proponowanym porządkiem obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór prezydium obrad
3. Propozycje do zmian w Statucie Stowarzyszenia
4. Dyskusja nad propozycjami do zmian w Statucie
5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu
6. Sprawy różne i wolne wnioski

Zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia

W przypadku braku kworum drugi termin dnia31 sierpnia 2017 o godz. 16.30