Strona główna » Aktualności » „Kolorowa Lokomotywa… Poznaj łódzką małą ojczyznę”

„Kolorowa Lokomotywa… Poznaj łódzką małą ojczyznę”

Ideą projektu, w którym weźmie udział 840 dzieci, jest stworzenie programu edukacji ekologicznej, łączącego warsztaty artystyczne z praktycznymi zadaniami ochrony i pielęgnowania najbliższego otoczenia. Uczestnikami projektu są dzieci z czterdziestu dwóch gmin województwa łódzkiego: Czarnocin, Aleksandrów, Gorzkowice, Lututów, Łubnice, Sokolniki, Buczek, Łask, Bolimów, Lipce Reymontowskie, Kowiesy, Dmosin, Jeżów, Dąbrówka Duża, Rogów, Mniszków, Sławno, Biała Rawska, Osjaków, Konopnica, Rzgów, Koluszki, Inowłódz, Ujazd, Czerniewice, Goszczanów, Klonowa, Złoczew, Świnice Warckie, Wielgomłyny, Przedbórz, Nieborów, Kiernozia, Drużbice, Szczerców, Zdzieszulice Dolne, Bedlno, Nowe Ostrowy, Ksawerów, Zapolice, Rząśnia, Pęczniew.

Partnerami realizującymi poszczególne warsztaty w ramach projektu są: Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, Dom Papiernika przy Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, Politechnika Łódzka Instytut Architektury i Urbanistyki.

Projekt poprzez proponowany program edukacji ekologiczno-artystycznej ma na celu zainteresowanie młodych ludzi regionu łódzkiego tradycją i historią Łodzi oraz ich przejawami we współczesnej aktywności ośrodków akademickich i centrów kultury. Kierując swoją ofertę do uboższych gmin woj. łódzkiego, Wnioskodawca adresuje ją do dzieci i młodzieży, mających ograniczony kontakt z ofertą ekologiczno-artystyczną dużych aglomeracji, jaką niewątpliwie jest miasto Łódź. Projekt tym samym ma za zadanie przeciwdziałać depopulacji, migracji młodych ludzi z województwa łódzkiego do innych regionów w Polsce. Dąży również do przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży wiejskiej łódzkiego w dostępie do edukacji.

Wszystkie działania merytoryczne projektu ukierunkowane są na stworzenie spektaklu teatralnego do wiersza Juliana Tuwima „Ptasie radio”. Autorami scenariusza spektakli będą nauczyciele i animatorzy kultury z placówek partnerskich. Aktorami zaś dzieci biorące udział w projekcie.
Uczestnicy projektu wezmą udział w warsztatach realizujących ideę recyklingu; celem zajęć jest wykonanie kostiumów, scenografii, aranżacji wnętrz do przedstawienia „Ptasie radio”.

Projekt obejmuje realizację 6 typów warsztatów, które bazują na idei recyklingu:

Tkanina, warsztat z tkaniny i koronki
Tkanina, warsztat z filcowania na mokro.
Tkanina, warsztat z projektowania ubiorów i elementów scenograficznych z surowców odzyskanych.
Papier, warsztat odzyskiwania i produkcji papieru
Warsztaty ze scenografii ekologicznej – inspiracja architekturą biomorficzną
Warsztat teatralny

„Kolorowa Lokomotywa… Poznaj łódzką małą ojczyznę” to również

konkursy inspirowane warsztatami ekologiczno-artystycznymi i finałowym spektaklem.

Projekt został dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.